№5 (113) 2016 / Професійна класифікація

Якщо «професіонал» ― це посада

У загальноприйнятому розумінні термін «професіонал» — це той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією. Більш того, таке визначення характеризує високе (професійне) володіння працівником певним фахом, справою (професією). Тож з’ясуємо, чи насправді це так в українських реаліях.