№23 (203) 2019 / Складні питання для профі

Зарахування до страхового стажу часу навчання в навчально-виробничому комбінаті

У працівниці за 1997−1999 рр. є запис у трудовій книжці про проходження навчання за професією кухаря в учбово-виробничому комбінаті з подальшим присвоєнням кваліфікації та зарахуванням на посаду кухаря. Чи входить цей період до страхового стажу для призначення «лікарняних»?

До 28.02.2001 р. страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності визначався за Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою КМУ від 19.10.1998 р. № 1658. Пунктом 4 цих Правил визначено, що до страхового стажу зараховується:

  • період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах та період одержання допомоги (в тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;
  • час навчання у професійно-технічному закладі освіти.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII визначав у складі професійно-технічних навчальних закладів:

  • навчально-виробничий центр;
  • центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
  • навчально-курсовий комбінат;
  • навчальний центр.

У Типовому положенні про навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників, затвердженому наказом Міносвіти України, Мінпраці України від 20.05.1993 р. № 148/32, зазначається, що навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників є навчальним закладом системи освіти з професійного навчання робітничих кадрів на виробництві. І згадується про те, що для забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з кожної професії чи групи професій у розпорядженні навчально-виробничого комбінату мають бути відповідні навчальні кабінети, лабораторії, майстерні тощо.

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, визначено, що до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записи про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах, центрі, пункті тощо (п. 2.19).

Все це вказує на те, що йдеться про час навчання в закладі професійно-технічної освіти, що дає право на його зарахування до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.


Докладніше на нашому сайті KadrEX